Romani Asvin je neformlana grupa koja se bavi informisanjem, motivisanjem i uključivanjem romske omladine u sistem visoko-školskog obrazovanja. 

Naš cilj je da informišemo romsku omladinu o mogućnostima koje im se nude u obrazovanju, kao i da ih motivišemo i aktivno uključimo u sistem visoko-školskog obrazovanja. 

Bavimo se mladim Romima i Romkinjama, jer verujemo da svet ostaje na mladima i da upavo mladi menjaju romsku zajednicu na bolje. Verujemo da je krajnje vreme da romska zajednica preuzme stvar u svoje ruke kako bi se menjao položaj naše zajednice, a to je jedino moguće ostvariti postizanjem što većeg broja akademsko obrazovanih Roma i Romkinja.  Romani Asvin je nastala kako bi romskoj omladini omogućila sve informacije koje se tiču obrazovanja na jednom mestu i kako bi radila na aktivnom informisanju romkse omladine. Članovi neformalne grupe prilikom svog obrazovanja su do informacija dolazili veoma teško, tako da smo shvatili da je osnovni problem ne akademskog obrazovanja romske omladine upravo nedostatak informacija i nemogućnost lakog nailaska na iste. Želimo da romskoj omladini pomognemo da se ne nađe u istoj situaciji sa kojom smo se mi tokom našeg obrazovanja susretali. 

Romani Asvin radi na formlanom i neformalnom obrazovanju romske omladine, kroz razne obuke, seminare i aktivno informisanje romske omladine. 

Naše ciljne grupe jesu mladi Romi i Romkinje od 14. do 30. godine, kako bismo aktivno radili prvenstevno na njihovom formalnom obrazovanju, a isto tako i na njihovom aktivnom uključivanju u sistem neformalnog obrazovanja  koje je jednako važno kao i formlano. 

Kada je u pitanju neformalno obrazovanje aktivno radimo i na uključivanju ostalih članova romske zajednice, kada su u pitanju obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije, seminari, radionice, konferencije itd. 

Romani Asvin predstavlja glas informisanja romske omladine i njihovo aktivno uključivanje u sistem obrazovanja i motivisanje za nastavak istog. 

Image

Alma Kajtazi, jedna od osnivačica Romani Asvin i projektna menadžerka u timu. Studetkinja četvrte godine Pravnog fakulteta u Nišu. Zadužena je za komunikaciju u širem smislu reči, za planiranje daljih projekata tima, kao i za sve sadržaje koji se kreiraju. Savetovanje budućih studenata je takođe jedna od njenih uloga u timu. Veoma je iskusna predstavnica civilnog društva, sa velikim iskustvom i poznavanjem romske zajednice.

Image
Anita Kajtazi jedna od osnivačica i menadžerka događaja u timu, studentkinja četvrte godine na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu- odsek arhitektura. Zadužena je za organizaciju događaja i kreiranju vizuelnog identiteta Romani Asvin. Takođe bavi se i savetovanjem romske omladine kao i ostali osnivači grupe Romani Asvin.
Image

Andrijana Mikulović jedna od osnivačica I PR menadzerka u timu, studentkinja četvrte godine Pravnog fakulteta u Nišu I aktivistkinja za romska. Zadužena je za PR poslove Romani Asvin, kreiranju postera, promovisanju događaja, kao I savetovanju budućih studenata romske nacionlane manjine.


Image

Goran Petrović član Romani Asvin, završio je srednju mašinsku školu, zamenik je koordinatora za Rome u Šapcu i upoznat je sa lokalnim problemima Roma i Romkinja. Zadužen je za savetovanje romske omladine u timu.

Image

Milica Antić jedna od osnivačica i projektna savetnica u timu, diplomirala je na fakultetu Političkih Nauka i dugogodišnja je aktivistkinja civilnog društva. Zadužena je za fundrasing planiranje i formiranje mreža kontakata grupe Romani Asvin.